מה בין אמצעי תצוגה ופדגוגיה?

מה בין אמצעי תצוגה ופדגוגיה?

בעיצוב של מרחבי למידה כיישום של פדגוגיה חדשנית חשוב לתת את הדעת על שאלות בנוגע להמשכיות ושינוי: מה נרצה לשנות כחלק מהאימוץ של גישות פדגוגיות עדכניות שמותאמות לזמננו, ומה נרצה…