סדרת מוצרים

מערכות תליית תמונות על קיר

שם המוצר

תיאור

משקל מקסימלי

יצרן

מסילות לתליית דפים ועבודות

שם המוצר

תיאור

משקל מקסימלי

יצרן

מערכות עצמאיות לתליית תמונות

שם המוצר

תיאור

משקל מקסימלי

יצרן

מערכות תליית תצוגות מתקרה

שם המוצר

תיאור

משקל מקסימלי

יצרן